วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

ศัพท์สัตว์

ไก่ เป็ด

พันธุ์ไก่ระดับปู่-ย่า (Grand Parent Stock)

พ่อ-แม่ พันธุ์ (Parent Stock)

ไก่เนื้อ (broilers)

evaporative cooled cell โรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิด โดยจะมีระบบทำความเย็นด้วยน้ำ ภายในโรงเรือนจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าภายนอกประมาณ 4-5o ซ. ทำให้สามารถที่จะเลี้ยงไก่ในพื้นที่ 1 ตร.ม. ได้มากขึ้น ในระบบนี้สามารถมารถที่จะเลี้ยงไก่ได้ 15-17 ตัวต่อ 1 ตร.ม. ซึ่งในระบบเดิมสามรถเลี้ยงได้ ประมาณ 12 ตัวต่อ 1 ตร.ม. โรงเรือนแต่ละหลังอาจจะเลี้ยงไก่ได้มากถึง 10,000 ตัว หรืออาจจะมากกว่า

เลี้ยง แบบขังกรงตับ (battery)

ไข่ไม่มีเชื้อ (infertile egg)

เป็ด
พันธุ์ แคมเบลล์ (Campbell)

พันธุ์กากีแคมเบลล์ (Khaki Campbell)

พันธุ์ แคมเบลล์สีเข้ม (Dark Campbell)

พันธุ์แคมเบลล์สีขาว (White Campbell)

พันธุ์อินเดียนรันเนอร์ (Indian Runner)

เป็ด ปักกิ่ง (Pekin)

เป็ดเทศ (Muscovy)

เป็ดปั๊วไฉ่ หรือ โป้ยฉ่าย (Mule duck)

การเลี้ยงแบบไล่ทุ่ง (Normadic system)

การ เลี้ยงแบบปล่อยลาน (Extensive system)

การเลี้ยงในโรงเรือน (Intensive system)

************

หมู วัว นม

หมู (Swine)

พันธุ์ Large White (สีขาวหูตั้ง)

พันธุ์ Land Race (สีขาวหูตก)

พันธุ์ Duroc (สีแดง)

พันธุ์ Bergshire (สีดำ)

การนำสุกรมาผสมข้าม พันธุ์กัน (cross breed)

วัว

พันธุ์ อเมริกันบรามัน (American Brahman)

โคพันธุ์ชาโลเลย์(Charlolais)

พันธุ์ อะเบอดีนแองกัส (Aberdeen Angus)

พันธุ์ลูกผสมขาวดำ (Holstein Friesian)

โรคอะนาพลาสโมซิส (Anaplasmosis)

โรคบาบีซิโอซิส (Babesiosis)

โรคเต้านมอักเสบ (Mastitis)

หญ้าหมัก (silage)

หญ้า แห้ง (hay)

โคสวยงาม (fancy cattle)

โคฮินดูบราซิล (Hindu Brazil)


**************************


ศัพท์แพทย์

http://dictionaryfordoctor.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น