วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

ศัพท์ทั่วไป

I couldn't be bothered
ผมขี้เกียจไป...

a singer will burn up the stage
จะแสดงคอนเสิร์ต


hold the premiership

ดำรงตำแหน่งนายก


loose cannon
พูดมาก


execute policy

ใช้นโยบาย


own shares

ถือหุ้น


use nominees to hold assets on their behalf

ใช้นอมินีถือของในนาม


master plan

แผนแม่บท


minimize conflicts

ลดความขัดแย้ง


lasting solution

ทางออก ยั่งยืน


go beyond control

go out of hand

ไม่อาจควบคุมได้


violence-prone people

กลุ่ม ผู้ใช้ความรุนแรงleast-wanted

ที่ปรารถนาน้อยที่สุด


ahead of + N

ก่อนหน้า


outskirts

ปริมรฑล


put in place

ประกาศใช้ก.ม.


Songkran mayhem

สงกรานต์วินาศ


raise eyebrows

สร้างความ ประหลาดใจtripartite meeting

ประชุมสาม ฝ่ายSenate whip

วิปวุฒิสภาcoalition break-up

การแตกแยก /สลายตัวของพรรคร่วมwreak /cause havoc

ทำความเดือดร้อน


fall victim to global warming

ได้รับผลกระทบagricultural sector

ภาคการเกษตร


limit full potential

ทำให้ถดถอย


rice yields/crops/production

ผลผลิต


rice fields

ไร่นา


in midyear

กลางปี


rice planting/cultivation

การทำนา


consolation prize

รางวัลปลอบใจ


submitted entries

งานที่ส่งเข้าประกวด


expediting should soften the impact


to welcome Hun Sen upon his arrival


Abhisit said Hun Sen would be accorded the hospitality given to any foreign visitor


project itself as owner of the temple

แสดง ตนว่าเป็นเจ้าของ


stand idly by

อยู่ นิ่ง ไม่โต้ตอบ มองไม่รู้ร้อน


pay respects to the deities

บูชาเทพเจ้า


have objection to

ต่อต้าน


harbor an intention

มีเจตนา


to be meant to

มี เจตนา


to be groundless

ไม่มี มูล


retract his statement

ถอนคำ พูด


Deputy PM, who oversees/in charge of security affairs,

รองนายกฝ่ายความมั่นคง


carry a weapon

ถืออาวุธ


leather strap

สายหนังนาฬิกาข้อมือ


good-neighbor policy

นโยบาย ที่ดีต่อเพื่อนบ้าน


read too much into the move

อย่าใส่ใจ/เต้นตามมากไป


get away on motorcycles

ขึ้นมอไซค์หนีไป


hold a press conference

แถลงข่าว


to be involved in

กี่ ยวข้องกับ


rival vendors

แม่ค้า ที่เป็นคู่อริกันเอง


lodge a complaint with police

เข้าร้องเรียนกับตำรวจ


clear-cut

ชัดเจนมากจนไม่ต้องอธิบาย


include every activity under one umbrella

รวม ทุกอย่างไว้ในกลุ่มเดียวกัน


resort to taking drugs

หันไป หายาเสพติด


outperform classmates

เก่งกว่าเพื่อน


smack

ครูตี


to be fearful of bullies

กลัวถูกรังแก


House seats

สส.ในสภา


He sensed he could tap into undecided votes

รู้สึกว่าอาจได้คะแนนคนที่ยังไม่ตัดสินใจ


swing in my favor

หันมาหาฝ่ายฉัน


before/ahead of polls

ก่อนเลือกตั้ง


to be well on the track to recovery


to be upbeat

มีความ หวัง สุข ร่าเริง


earmark

เก็บ สำรองไว้/ทำตำหนิ


position-buying

การซื้อตำแหน่ง


redress/reshape/restructure/revamp outdated system

ปรับ ปรุงระบบที่ล้าสมัย


deep-routed

ที่ ฝังรากลึก


to be doomed to fail

น่าจะ ล้มเหลวแน่นอน


a mark of his time in office

ผลงาน ชิ้นโบว์แดงในขณะมีตำแหน่ง


multiply non-stop

ทวี จำนวนไม่หยุดยั้ง


for personal gain

เพื่อประโยชน์ส่วนตัว


long-awaited

ที่รอมานาน


strip of 3 of 4 billion baht fortune

ยึดทรัพย์


appear designed to strike a balance between competing camps

ทำเพื่อรักษาสมดุลของสองฝ่าย


get tough with rioters

ใช้มาตรการแข็งกับผู้ชุมนุม


he is in self-exposed exile

ลี้ภัย ทางการเมือง


sell at below-market price

ขายต่ำ กว่าราคาตลาด


pour into

แห่เข้ามายังกทม.


security personnel

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


prior to becoming PM

ก่อน มาเป็นนายก


he swore that he would die within 7 days if

สาบายขอให้ตายภายใน 7 วัน


be biased/go against them

มีอคติ ต่อ


take to the streets

ออกมา ชุมนุม


a victim of injustice

โดนกลั่น แกล้ง


long-running/long standing/prolonging


ที่มีมานาน
กี่บาท
What's the price?


ฉันรักคุณ

I adore, worship, worship the ground you walk on, cherish

เป็นแฟน กันไหม

Will you go out with me? Will you be my bf?

เขาเป็น แฟนกัน

A and B are going out?

ไปเที่ยวกันไหม

Let's go out tonight?แย่มาก

This song is shit!

ตอแหล

You're full of shit!

เมาเหมือนหมา

He was shit-faced!

ดัง โคตรๆ

He was shit hot!


ขอไปเข้าห้องน้ำ

May I be excused?


Drier-than-normal period = drought
ภัยแล้ง


ผู้ ตอบแบบสอบถาม

respondents, those surveyed/polled/interviewed

เจ้า หน้าที่ที่ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่

The operators on the ground

วุ่นวาย สับสน

The talk ended in chaos, utter chaos, confusion and disorder.

ติดตามตัว/เรียกตัวเข้าพบ
summon

ตำรวจนครบาล 1

Metropolitan Police Division 1เยอะ เยอะมาก a lot of

an awful lot of

quite a lot of

lots of (ภาษาพูด)

a great deal of + UNCOUNT
a good deal of + UNCOUNT

a fair bit of

loads of

tons of

masses of

piles of / heaps of / stacks of (informal)

a mountain of / overwhelming มากเกินกว่าจะจัดการได้

extensive

widespread (วางหน้านามเท่านั้น)

heavy

dozens of มากแบบไม่เกินร้อย

numerous (formal)

a host of มากจนน่าประหลาดใจ

quite a few of ไม่ได้แปลว่าน้อย แต่แปลว่า เยอะ

a wide range of

multiple (วางหน้านามเท่านั้น)

hundreds of /thousands of / millions of (informal)

a great many (of)

countless

innumerable (formal)

มากเกินความจำเป็น
in large quantities

plentiful

plenty of

more than enough

bags of (informal)

ample

abundant

an abundance of

in abundance
in great abundance

copious

flood of/ wave of / deluge of ใช้กับฝูงชน

************
นมวัว นมสดพาสเตอไรส์ (pasteurized milk) นมสด (whole fresh milk ) นมสด สเตอริไลส์ชนิดปกติ (sterilized milk)นมสดสเตอริไลส์ชนิดเข้มข้น (concentrate sterilized milk)นมผง (milk powder)นมผงดัดแปลงสำหรับทารก ( instant fulll creamed milk powder) นมผงธรรมดา (whole milk powder) นมผงขาดมันเนย (skimmed milk powder)

************

come to a halt ชะงักงัน

model แบบอย่าง

socialise เข้าสังคม

feverish ฟี- 1. กระสับกระส่ายเพราะพิษไข้
2. ตื่นเต้น ลุกลี้ลุกลน
make feverish attempts to do s'thing ทำ (อะไร) ด้วยความลุกลี้ลุกลน

stupefy ทำให้ตกตะลึง

dumbfounded ตกตะลึงจนพูดไม่ออก
to dumbfound

shrewd (ออกเสียงเป็น shrood) ทันคน

spoonerism คำผวน

catchword คำติดปาก

a vivid expression ภาพติดตา

to sulk / have a sulk งอน
sulkily อย่างงอนๆ sulkiness อาการงอน
He always sulks if he doesn't get his own way.

น้อยใจ hurtful, resentful, feel slighted, indignant

ตัวประกอบ supporting actor

ขี้อ้อน affectionate

braid ผมเปีย

to braid the hair ถักเปีย

needlework งานเย็บปักถักร้อย

แผ้วถาง char a way for

clothes peg ไม้หนีบผ้า = clothespin (AE)

จ้ำจี้จ้ำไช keep reminding

ล่อ แหลม precarious, perilous

แก่แดด cheeky

feel embarrassed at/about s'thing เขิน
feel embarrassed to do s'thing

beckon เบค- 1. กวักมือเรียก
2. เชิญ
beckon s'one in/over กวักเรียกให้ (ใคร) เข้ามา

send forth สั่ง = command, direct, instruct

enjoin สั่ง อินจอย-
enjoin s'one not to do s'thing
enjoin silence/obedience on s'one สั่งให้ (ใคร) เงียบ/เชื่อฟัง

น้อยหน้า feel inferior to

resilient เต่งตึง

radiant มีน้ำมีนวล

stencil กระดาษไข

flaccid หย่อนยาน (เนื้อหนัง ร่างกาย อวัยวะเพศ)
flaccidity

bangs ผมม้า

all that counts to me is .... สิ่งที่มีความหมายสำหรับผมคือ ...

knead นวดแป้งให้เป็นเนื้อเดียวกัน

catchy 1. ติดปาก a catchy title for a movie
2. มีนัยยะของความยาก a catchy question = tricky

freaky วิตถาร

off the record นอกรอบ

faggot (คำด่า) กระเทย

leave a trail ทิ้งร่องรอย

vagina เวอะจาย-เนอะ อวัยวะเพศหญิง

heavyset คนตัวใหญ่

sales 1. แผนกขาย
2. ยอดขาย
sale การขาย

platonic เพลอะโท- ที่ไม่มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง

piles ริดสีดวง

chain system แชร์ลูกโซ่

bottleneck 1. รถติดแบบปากคอขวด
2. ปัญหา/ อุปสรรค

-cryptic ลี้ลับ เร้นลับ เป็นปริศนา

flatly อย่างหมดเยื่อใย

gloomy หดหู่ มืดครึ้ม

feel gloomy about the future หดหู่กับอนาคต

be in a gloomy mood อยู่ในอารมณ์เศร้าสร้อย

have a gloomy outlook on life มองโลกในแง่ร้าย

middle school/ secondary school/ high school รร. มัธยม

elementary school/ primary school รร. ประถม

stillbirth (n) การคลอดทารกที่ตายตั้งแต่ในครรภ์
be stillborn (a)

-sterile ราย 1. ปลอดเชื้อ
2. เป็นหมัน
3. ไร้ค่า
sterility สเตริล-

mentally incompetent บ้า

asylum 1. ที่หลบภัย
2. รพ. บ้า

earlobe ติ่งหู

be indignant at s'thing อินดิก- โกรธเมื่อเห็นความอยุติธรรมบางอย่าง

be filled with indignation โกรธ

to concoct เคินคอท- 1. ปรุงอาหาร
2. ผสมเครื่องดื่ม
3. ทำพยานเท็จ

concoction 1. เครื่องดื่มที่ผสมขึ้นมา
2. การจัดทำ
3. การปรุงอาหาร

pliable พลาย- 1. (นิสัย) โอนอ่อนผ่อนตาม
2. ยืดหยุ่น ดัดง่าย
be pliable to my wish

probation 1. การทดลองงาน
2. การรอลงอาญา
give s'one two years' probation (ใคร) ถูกรอลงอาญาเป็นเวลา 2 ปี
be on probation อยู่ระหว่างการรอลงอาญา

Department of Probation กรมคุมประพฤติ

revocation การเพิกถอน
to revoke - cancel officially

recommend รับรอง

liability 1. หนี้สิน
2. ความรับผิด

an orderly

เจ้าหน้าที่ทั่วไปในโรงบาล ที่ดูแลความสะอาดทั่วไป แต่ไม่ใช่หมอ

anaesthetic dispenser

เครื่องรมยาสลบ

breeding ground for (disease)

แหล่งแพร่เชื้อโรค

cotton swab

ก้อนสำลี

dimple

รอบบุ๋มบนใบหน้า, ลักยิ้ม

earlobe

ติ่งหู

intravenous drips

ให้น้ำเกลือ ให้สารอาหารผ่านท่อ

leptospirosis

โรคฉี่หนู

malignant disease

cancer

mammogram

a technique using X-ray to examine or locate possible breast tumours.

measles

โรคหัด

medical practitioner, doctor, medic

แพทย์

neuroleptic

ยาระงับประสาท

occlude

align teeth properly

out of imminent danger, in a safe/stable condition

พ้นขีดอันตราย

paramedic

A person trained to assist medical professionals and to given emergency medical treatment. หน่วยปฐมพยาบาล

pulse meter

เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจ

slipped disc

กระดูกสันหลังเคลื่อน

ventricle

หัวใจห้องหลัก ซ้ายและขวา (left and right ventricles)cold turkey เลิกยาแบบหักดิบ: "go cold turkey on", in a sudden and abrupt manner

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น